Alimentatie

Iedereen die gaat scheiden krijgt te maken met de vraag naar alimentatie. Het kan daarbij om kinderalimentatie gaan, want beide ouders blijven verantwoordelijk voor de kosten van hun kinderen of om partneralimentatie. Deze zorgplicht is in de wet vastgelegd.

De vraag die vooral naar voren komt, is hoeveel en hoe lang moet ik betalen? Dit hangt af van de draagkracht en de behoefte, termen zoals die in de wet zijn opgenomen, maar die voor ieder weer verschillend zal zijn.

De cijfers alleen zijn vaak niet voldoende voor het beantwoorden van de vraag wat betaald moet worden. In het geval er bijvoorbeeld een onderneming bij betrokken is, zal onder meer aan de hand van de jaarstukken moeten worden beoordeeld hoe een en ander in elkaar zit, terwijl tevens de bedrijfsstructuur daarbij een belangrijke rol kan spelen. De Jonge Advocatuur|Mediation beschikt over de kennis die u nodig heeft en kan u hierin adviseren.

Uiteraard voeren wij zo nodig voor u de procedures met betrekking tot kinder- en partneralimentatie of trachten door middel van mediation tot oplossingen te komen.