Personen-en Familierecht

Het personen- en familierecht gaat over relaties tussen gehuwden of samenwonenden, tussen
kinderen en hun ouders of tussen broers en zusters. Op het moment dat deze relaties worden
aangegaan of worden ontbonden door echtscheiding, verbreking geregistreerd partnerschap,
samenleving of overlijden, zijn de regels van toepassing, zoals die in de wet zijn vastgelegd, of zoals
die bij het aangaan van de relaties zijn afgesproken. Het beëindigen van die relaties is veelal een
emotioneel proces waarbij financiële belangen een grote rol kunnen spelen, waaronder bijvoorbeeld
de zorg voor uw eigen onderneming, Daarnaast speelt de zorg voor de kinderen en hun toekomst
vaak een grote rol.

Het is dan ook in uw belang dat u op deskundige wijze terzijde wordt gestaan, waarbij met u en voor
u aan de oplossing van het probleem kan worden gewerkt. Wij kunnen u hierbij op uitstekende wijze
helpen.

Voor nadere informatie kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen.