Erfrecht

Helaas gebeurt het regelmatig dat er tussen familieleden onenigheid ontstaat over de verdeling van een nalatenschap, waarbij het niet lukt tot een oplossing te komen.

Met de binnen De Jonge Advocatuur|Mediation aanwezige kennis van het erfrecht bestaat de mogelijkheid middels mediation te proberen alsnog met elkaar tot oplossingen te komen. Mocht dit echter niet meer tot de mogelijkheden behoren, dan kunt u zonder meer een beroep op het kantoor doen voor het voeren van een gerechtelijke verdelingsprocedure.