Zorg en gezag

Bij een scheiding is er altijd de zorg voor de kinderen. Ouders willen niet dat hun kinderen de dupe van de scheiding worden, maar soms is het moeilijk door alle emoties samen tot afspraken te komen over hoe de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken moet plaatsvinden en die vast te leggen in het wettelijk voorgeschreven ouderschapsplan.

De Jonge Advocatuur|Mediation streeft ernaar met beide ouders tot het maken van afspraken te komen, waarbij mediation bij uitstek het middel is om tot afspraken te komen.

Mochten er ten aanzien van de kinderen problemen ontstaan die niet door middel van mediation zijn op te lossen (bijvoorbeeld hoofdverblijf, gezag, omgang), dan kunt u evenzeer een beroep op het kantoor doen, waarbij dan via een gerechtelijke procedure naar een uitkomst wordt gewerkt.