Verdelen of verrekenen

Als mensen elkaar het ja-woord geven staan ze vaak niet stil bij de financiële gevolgen die dit met zich meebrengt. Zelfs niet als huwelijksvoorwaarden zijn aangegaan, die overigens in de praktijk veelal niet worden nageleefd. Vaak weet men zelfs niet meer wat destijds precies is afgesproken. Ditzelfde geldt vaak voor een samenlevingsovereenkomst.

Eindigt het huwelijk of de relatie dan loopt men vaak tegen de diverse financiële en wettelijke gevolgen aan die een deskundige begeleiding vragen. Ook juist in die gevallen waarbij een onderneming is betrokken en diverse vennootschappelijke aspecten een rol spelen. Daarbij wordt er altijd gestreefd een voor de cliënt of voor beide partijen zo goed mogelijke oplossing te vinden.De Jonge Advocatuur|Mediation kan u die zo nodige begeleiding bieden.